Wie zijn wij

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het Kennispunt JD is een initiatief van vijf organisaties die werken voor jonge mensen met dementie in midden Nederland:

Alzheimercentrum van VUmc

Amsta

Beweging 3.0

Cordaan

Zonnehuisgroep Amstelland

Deze vijf organisaties zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd werkt nauw samen met Alzheimer Nederland.

Hoe werken wij?

Dit Kennispunt JD is een proef.

Wij zijn gestart vanuit de overtuiging dat we jonge mensen met dementie en allen die daar bij betrokken zijn hier een dienst mee bewijzen.

Als u ons een vraag stelt, dan staat een team experts klaar om de vraag te beantwoorden. Deze experts zijn werkzaam bij de vijf organisaties die hierboven zijn genoemd. Zij maken tijd vrij om u te helpen.

Na afloop van de proef evalueren wij het resultaat.